AMALAN MUDAH YANG BERPAHALA BESAR

AMALAN YANG BERPAHALA BESAR

  1.  Siapa yang mengucapkan 
     Laa Ilaaha illaahu wahdahu laa Syariikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala syai’in qadir”“ ( tidak ada Tuhan yang berhak disemah dengan haq kecuali Alloh Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya Kerajaan. Bagi-Nya segala puji dan dan Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ).
    Dalam sehari serratus kali, maka  kalimat itu bginya sebandig dengan membebaskan sepuluh budak,
Ditulis baginya serattus kebaikan , dan dihapus serratus kejelekan , serta kalimat itu jadi benteng dari Syaitan dalam sehari hingga sore hari, dan tidaklah seorang membawa amal yang lebih baik dari yang dibawanya.kecuali seorang yang melakukany lebih dari itu.

2.  Siapa saja yang mengucapkan : 


3.       “Siapa yang diwaktu pagi dan sore mengucapkan : Subhaanallah wa bihamdih serratus kali, niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih dilautan. Dan tidak ada seorangpun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya, kecuali seseoranga yang mengucapkan seperti yang diucapkannya, atau lebih banyak darinya.

Dua kalimat yang ringan dilisan namun berat dalam timbangan, dan disukai oleh Dzat Yang Maha Pengasih yaitu : subhaanallah wa bihamdih Subhaanallaahil Adzim ( Maha Suci Allah dan Bagi-Nya segala pujian, Maha ``Suci Allah lagi Agung ) “

 2. Rosulallah SAW. Bersabda : maukah aku tunjukan kepadamu simpanan dari simpanan-simpanan        Syurga ? “Aku ( Abu Musa al-Asyi ari RA.) menjawab, “ tentu wahai Rosulallah SAW. “ beliiau        bersabda  : 

 La haula wa la Quwwata Illa billah  ( tidak ada daya dan upaya melaiinkan dari Allah        SWT.)”

3.  Barang siapa yang memohon syurga pada Allah SWt sebanyak tiga kali, maka Syurga akan mengatakan : Ya Allah, masukanlah ia kedalam surga”, dan barang siapa yang berlindung dari api neraka sebanyak tiga kali, maka neraka akan mngatatkan : “ Ya Allah hindarkanlah ia dari neraka.”

4. “ Siapa saja duduk dalam suatu majlis, maka sesungguhnya telah banyak perkataana( yang mengganggu orang lain ­). Oleh Karena itu sebelum ia beridiri meninggalkan majlis itu, hendaknya ia membaca 

. ( Segala puji bagi-Mu, Ya Allah, kepada-Mu kami memuji, aku bersaksi bahwa tidak ada seswmbahan yang hak selain Engakau, aku mohon taubat dan ampunan kepeda-Mu). Maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya selam dalam majlis tersebut.

5.  “ siapa saja hafal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi maka ia akan selama dari finah dajjal,

6.    “ Siapa yang bershalawat padaku satu shalawat, maka Allah akan bershalawat padanya sepuluh           kali, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, dan ditinggikan derazatnya sepuluh derazst” dalam           riwayat lain, ditulis baginya sepuluh kebaikan. “

7. Siapa saja membaca Al-Qur’an dalam sehari semalam lima puluh ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa, siap saja membaca serratus ayat akan dicatat sebagai orang yang ta’at, siapa saja membaca dua ratus ayat tidak akan didebat digugat oleh Al-Qur’an pada hari kiamat, dan siapa saja membaca lima ratus ayat akan dicatat baginya segudang pahala.”    “Qul Huwallaahu ahad ( surat Al-Ikhlas ) sebanding dengan spertiga Al-Qur’a’n.

8. Pahala BagiPara Muadzin
“ sesngguhnya tidaklah jin, manusia dan sesuatu yang mendengar suara muadzin kecuali akan mempersaksikannya  pada hari kiamat. “
1    9.  Mengikuti bacaan Muadzin ketika medengar adzan, dan berdo’a setelahnya
“ Siapa saja ketika mendengar adzan dikumandangkan kemudiann membaca :
 Ya Allah, tuhan yang menguasai seruan  yang sempurna ini, dan shalat yang akan didirikan ini, berilah Muhammad wasilah ( surga ) dan krutamaan, dan utuslah beliau ketempat yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya ) maka orang itu pasti mendaptkan syafaat kelak dariku dihari kiamat.”
1   10.   “Siapa saja berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari jasadnya, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. 


SEMOGA KITA SEMUA DIBERI KEMUDAHAN OLEH ALLAH SWT.
UNTUK MENJALANKAN SEGALA AMAL BAIK YANG TELAH KITA KETAHUI
AAAAMIIIN...Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "AMALAN MUDAH YANG BERPAHALA BESAR"

Post a Comment

dengan senang hati silahka tinggalkan komentar masukan atau kritik yang membangun